Ιατρείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ M.D., Ph.D.

  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 • ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ [ ΤΕΣΤ ΠΑΠ /THIN-PREP, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ].
 • ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
 • ΛΗΨΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΣΤ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ , ΒΙΟΨΙΩΝ,MRNA
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ[ 3 ΚΑΙ 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ/ 3-4 D ]
 • ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΟΝΟ-ΥΣΤΕΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (3D-SONOHYSTEROGRAPHY)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΝ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ [SPIRAL].
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ [ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ]
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ [3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ- 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ/ 3-4 D ]
 • EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
 • ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ (IVF)
 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ)

Τόσο το έμπειρο προσωπικό όσο  και η κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων στο ιατρείο μας δημιουργούν μια άνετη ατμόσφαιρα, ώστε κάθε επίσκεψη των ασθενών μας να είναι ευχάριστη.

No Comments

Comments are closed.